Man som vattnar blommor
Livsstil

Veckans åttonde dag

Publicerad

Hur hanterar vi en ökad livslängd?

1964 släppte the Beatles en singel som hette ”Eight Days a Week”. Den skrevs som en kärlekssång, och det är den. Men vi kan också se den på ett annat sätt – som ett tecken på längre livslängd.

Sedan låten släpptes har människors livslängd i de mest utvecklade delarna av världen ökat med i genomsnitt 15 procent. Det motsvarar en extra dag varje vecka under våra liv. Jämfört med våra föräldrar och far- och morföräldrar lever vi åtta dagar per vecka. Och det är sannolikt att kommande generationer under det här seklet kommer att leva motsvarande nio dagar per vecka, eller till och med tio.

Frågan är – vad innebär denna ”åttonde dag”. Vad ska vi använda den till? Kommer den att förbättra våra liv, eller bara ge oss längre tid att dö? När vår förväntade livslängd ökar, som individer och kollektiv, vad förväntar vi oss då av de extra åren?

Samhällets syn på åldrande har alltför länge har präglats av dystra bilder och djupa rädslor för minskad mental eller fysisk förmåga. Att bevara sina förmågor är den viktigaste faktorn för ett bättre åldrande, men trots det lyckas samhället och vården ofta inte hjälpa till på det sätt de skulle kunna. Detta leder till att människors åttonde dag blir sämre än den borde.

Även om vi kan bevara god mental och fysisk hälsa så är den åttonde dagen en lång dag för många människor. Det sista skedet av livet kan vara en ensam sista akt. Åldrande kan och bör vara mycket mer än att närma sig den sista vilan.

Det behövs en annan förståelse i samhället, som accepterar att åldrande är en naturlig del av resan genom livet och inte en förlängning av ungdomen. Samhället behöver inse att varje generation kan bidra, utan att vara en börda för någon annan generation.

Vi vill bidra till ett samhälle där människor är bättre förberedda för varje steg i resan genom livet och förstår att varje steg framöver kan formas till det bättre av beslut som fattas idag. Att åldras behöver inte vara dystert och isolerande. Det kan vara utvecklande, oberoende av våra fysiska och mentala begränsningar. Och det kan vara mycket bättre om vi kan göra det möjligt för fler människor att ta del av biomedicinsk vetenskap och informationsteknologi.

Vi har de bästa möjligheterna i mänsklighetens historia att göra ”den åttonde dagen” till en dag som är väl värd att leva. På vägen framåt, låt oss se oss själva som pionjärer, som den första generationen som utforskar längre livslängd i riktigt stor skala!