Man springer
Att åldras

Tips för ett hälsosamt åldrande

Publicerad

Det finns mycket man kan göra för att påverka hälsan positivt, även i hög ålder, bland annat:

  • Rök inte
  • Sov tillräckligt
  • Stressa ned
  • Munhygien
  • Ät hälsosamt
  • Motionera

På 1177 Vårdguiden finns tips om vardagsmotion, hälsosamma matråd, hjälp att sluta röka, praktiska tips för att reducera stress och återhämtning, sömn samt en mängd hälsotester och hjälp med att lägga upp en egen hälsoplan. Här finns också frågor och svar om mat, rörelse, alkohol och tobak.