händer som håller i mugg med hjärta
Lär dig något nytt

Ta pulsen och rädda liv

Publicerad

Visste du att ungefär 300 000 personer i Sverige lever med förmaksflimmer? Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen hos vuxna och kan öka risken för stroke. Genom att ta pulsen kan du upptäcka om du är drabbad.

Förmaksflimmer ökar med åldern och bland personer över 80 år räknas cirka tio procent av befolkningen vara drabbad. Symptomen är hjärtklappning, andnöd, yrsel och trötthet. Men medan vissa personer har mycket besvär – känner andra knappt av några symptom utan går med så kallad ”tyst flimmer” utan att veta om det.

Ett enkelt sätt att upptäcka förmaksflimmer är att regelbundet ta sin puls. Om du gör det till en vana, att t ex ta pulsen i 30 sekunder när du borstar tänderna, kan du snabbt upptäcka om din puls är oregelbunden och kontakta din läkare för uppföljning med EKG.