kvinna och hund i naturen
Hälsa

Spridd bröstcancer – här kan du få stöd

Publicerad

Bröstcancermånaden är här. Det är en månad som har stor betydelse för att sprida information om bröstcancer och bidra till den viktiga bröstcancerforskningen. Idag överlever hela 9 av 10 kvinnor bröstcancer, vilket är fantastiskt. Dock finns det en typ av bröstcancer som inte kan botas – spridd bröstcancer. Här kan du som är drabbad få stöd.

Spridd bröstcancer (eller metastatisk bröstcancer) betyder att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Att leva med spridd bröstcancer kan vara väldigt jobbigt med många olika behandlingar och symptom som följd, som illamående, smärta och en förlamande trötthet.

Spridd bröstcancer kan inte botas. Men den kan behandlas och kallas därför även kronisk bröstcancer. Målet med behandlingen är att förlänga livet, fördröja utvecklingen av sjukdomen och hjälpa varje individ till bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt.

Omkring 5500 kvinnor i Sverige lever idag med spridd bröstcancer. Okunskapen om diagnosen är stor i samhället och dessa kvinnor känner sig ofta isolerade, ensamma och som att samhället inte förstår vad de går igenom.

Älska att åldras vill tipsa om en bra sida där du som är drabbad, eller du som är närstående till någon med bröstcancer, kan få stöd och kunskap:

Spridd bröstcancer och du är en webbsajt som är till för dig som har spridd bröstcancer, eller har någon i din närhet som lever med sjukdomen. Här finns massor av information om diagnosen, livet med cancer och tips för att må bättre.

Låt oss uppmärksamma bröstcancer och synliggöra alla kvinnor med sjukdomen – i alla skeden av livet och från alla samhällsskikt. Inte bara nu under bröstcancermånaden, utan under hela året.

 

Hej Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk direktör på Pfizer. Hur hoppfull är situationen för kvinnor som drabbas av bröstcancer idag?

-  Det är naturligtvis väldigt individuellt och mycket beror på hur tidigt cancern upptäcks, men det är glädjande att fler idag botas och överlever sin bröstcancer. Man får dock inte en månad som denna glömma alla patienter som lever med en spridd, icke botbar bröstcancer, och som kämpar med olika typer av behandlingar som mer eller mindre påverkar deras livskvalitet. Lyckligtvis sker forskningsframsteg även här i form av nya kunskaper och behandlingar, som steg för steg kommer att ge ett bättre och längre liv för dessa patienter.

Vad kan man själv gör för att öka chanserna till tidig upptäckt?

- Eftersom tidig upptäckt kan vara avgörande för om man kan bli botad eller inte från bröstcancer, så bör man regelbundet undersöka sina egna bröst och givetvis gå på de mammografiundersökningar man blir kallad till. Det är också bättre att uppsöka sjukvården en gång för mycket för att bli undersökt om man tycker att något förändrats i brösten. 

Kan vår livsstil påverka risken för att drabbas av bröstcancer?  

- Man vet idag inte exakt varför bröstcancer uppstår, men sannolikt uppkommer sjukdomen genom ett komplicerat samspel mellan en mängd olika faktorer. Exempelvis kan det handla om arvsanlag, hormonell påverkan på bröstkörtlarna och olika livsstilsfaktorer. Det är givetvis viktigt att ta hand om sin hälsa genom hela livet för att på så sätt, i den mån det är möjligt, minimera risken för ett antal sjukdomar, däribland bröstcancer. Att undvika långvarig östrogenbehandling och övervikt, som är några kända riskfaktorer för just bröstcancer, kan givetvis vara ett sätt att minska sin risk. Dock kan enskilda åtgärder naturligtvis aldrig garantera att en cancersjukdom inte uppkommer.