man och kvinna som är ute och cyklar i naturen
Hälsa

Så blir din sommar fri från fästingar

Publicerad

Det är inte bara vi människor som vaknar till liv under sommaren. Tyvärr gör också fästingarna det. Och precis som många av oss över 50, älskar de också skuggan. Här får du 10 tips som minskar risken för TBE och Borrelia.

Kommer med värmen
Fästingarna är aktiva när temperaturen ute överstiger + 5°C. Man brukar därför säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars till slutet av oktober.

Smittan sprider sig över landet
Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer från Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren. Men det är numera en myt att det främst är boende i Stockholm som bör vara vaksamma på fästingbett. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

Områden runt och mellan Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och östra Skåne är nya områden. I Västra Götalands län har personer blivit smittade väster om Kungälv, i Lidköpings- och Mariestadstrakten samt längs Vänerns västra strand. På senare år har även några smittats av TBE på sydöstra Orust.

Fästingbett kan leda till hjärninflammation
Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Antalet smittade av TBE stiger i Sverige. Under 1990-talet anmäldes 50–70 fall per år i Sverige, därefter har antalet fall ökat till ca 200 fall per år.

Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1–2 veckor få influensaliknande symtom, som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar i upp till en vecka. Efter det känner man sig återställd och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter cirka en vecka med mer uttalade symtom.

Hos ungefär var tredje som smittats sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Efter cirka en vecka blir man då sjuk igen med hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. Man behöver då sjukhusvård. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätskan.

Saknas botemedel mot TBE
Det finns ingen medicin som botar TBE, utan behandlingen som ges är bara symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Dödsfall är ovanligt, men ungefär 40 procent av vuxna som blir sjuka får kvarstående besvär i form av problem med huvudvärk, trötthet, uttröttbarhet som leder till koncentrations och minnesstörningar. I vissa fall ger skador på nerver upphov till förlamningssymtom som också kan påverka hörselnerven med hörselnedsättning och balanssvårigheter som följd1. Det är därför det är så viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

10 000 smittas varje år av Borrelia
Borrelia, eller Lyme borrelios, är en annan fästingöverförd sjukdom. Den orsakas av en fästingöverförd bakterie och är betydligt vanligare än TBE. Årligen insjuknar minst 10 000 personer i borreliainfektion i Sverige. Det går ännu inte att vaccinera sig mot borrelia, men det går att behandla. Man kan också drabbas av borrelia flera gånger.

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du vid bettet ser en expanderande rodnad som är större än fem centimeter i diameter. Den uppkommer 1-4 veckor efter fästingbettet och kan blekna från mitten och utåt. Ibland kan man få sjukdomskänsla och eventuellt feber. Misstänker du en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård.

Borrelia kan också ge symtom från centrala nervsystemet, lederna och någon enstaka gång från hjärtat. Symtom från nervsystemet kan vara diffusa med huvudvärk, illamående eller utstrålande smärtor i armar, ben eller rygg. Ibland förekommer – inte minst hos barn – halvsidig ansiktsförlamning. Om lederna påverkats visar det sig oftast som återkommande attacker av värk och svullnad av enstaka leder. Främst drabbas någon stor led som t ex knä-, ankel-, armbågs- eller handleder. Värk i fingrarnas småleder är inte typiskt vid borrelia. Antibiotika används framgångsrikt i de flesta fall vid behandling av borrelia.

Så kan du skydda dig:

  1. Använd klädsel som täcker. Skydda kroppen genom att bära täckande kläder och heltäckande skor, gärna stövlar, när du vistas i områden där fästingar finns.
  2. Hjälp varandra att inspektera kroppen noga varje dag om ni varit i områden där fästingar finns. Fästingen kan krypa runt flera timmar innan den biter sig fast.
  3. Fästingar som biter sig fast i huden bör tas bort så snart som möjligt eftersom smittämnen som borrelia och anaplasmabakterier överförs efter 1–2 dygn. Bär fästingen på TBE-virus överförs smittan däremot redan efter kort tid.
  4. Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare när du tar bort fästingen.
  5. Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt.
  6. Dra försiktigt rakt ut.
  7. Tvätta såret. Rengör såret med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. Om du inte får bort hela fästingen, vänta några dagar, så kan du sedan ta bort de delar som är kvar i huden med pincett eller en ren nål.
  8. Allt måste inte med. Fick du inte med hela fästingen? Ingen fara. Det ökar inte risken för att få en fästingöverförd infektion.
  9. Var vaksam på symtom. Kontakta läkare om det uppstår en rodnad som är större än 5 cm efter 1–4 veckor, eller om du får feber, huvudvärk eller andra symtom.
  10. Vaccinera dig. Överväg att vaccinera dig mot TBE om du vistas i något av de områden där TBE förekommer. Kom ihåg att vaccinera dig i god tid innan fästingsäsongen börjar.

På webbsidan fasting.nu kan du hitta en vaccinatör nära dig