Två kvinnor och en man skrattar över en grillmiddag
Livsstil

Lever optimister längre? Här är 4 tips till dig som vill lämna pessimismen bakom dig!

Publicerad

The New York Times publicerade nyligen artikeln ”Pessimism kan vara dåligt för ditt hjärta” som enligt finsk forskning visar att människor med negativ inställning löper ökad risk att dö i hjärtsjukdom. Enligt studien kan pessimism vara en verklig riskfaktor när det kommer till dödsorsaker inom kranskärlssjukdomar, medan ett optimistiskt synsätt inte tycks påverka alls.

The New York Times följde upp på samma ämne genom att publicera artikeln ”Var Optimistisk, Lev Längre?” gällande en amerikansk studie som funnit att optimister löper lägre risk för vissa sjukdomar än vad pessimister gör. Artikeln visar att sambanden var som starkast just inom kranskärlssjukdomar. Människor som hade de högsta optimistiska testresultaten löpte nästan 40 procents lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom och stroke jämfört med de med lägst resultat – även efter att andra hälsoaspekter vägts in.

Att förbättra sin inställning kan alltså löna sig i det långa loppet – och det är aldrig försent att ändra på gamla vanor. Här följer fyra konkreta råd på hur du kan bli mer positiv:

  1. Utmana dig själv att tänka mer positivt. Ta vara på det du uppskattar i livet och tänk aktivt på det varje dag. Det kan vara sådant som doftar eller smakar gott, relationer som fungerar bra eller spännande framtidsplaner. Genom att fokusera på att tänka positivt kommer det efter ett tag att kännas mer naturligt, enligt Amy Przeworski, Ph.D., proffesorsassistent i psykologi vid Case Western Reserve University.
     
  2. För en tacksamhetsdagbok. Robert Emmons, professor i psykologi vid University of California, skriver att han har sett anmärkningsvärda förändringar i människor som blivit mer medvetna om tacksamhet och uppmuntrar sina elever att skriva en tacksamhetsdagbok på daglig basis. Han skriver i onlinetidningen ”Greater good” att "resultatet har varit överväldigande och innefattar högre nivåer av positiva känslor, mer njutning, optimism och glädje”. 
     
  3. Uppskatta dig själv. Att vara snäll mot dig själv och ge dig själv beröm över sådant som har känts eller gått bra den senaste tiden är ett steg i rätt riktning mot att bli mer positiv. Kanske är det ett genomfört träningspass, en lyckad middagsbjudning eller att du nått nya mål på jobbet som du väljer att berömma dig själv för. 
     
  4. Motionera, sov och ät bra. Att motionera är som vi vet bra för mycket. Det gör dig inte bara starkare och rörligare utan även gladare. När du tränar frigörs glädjehormonerna serotonin och endorfin samt att stressnivån reduceras. Se även till att äta hälsosamt och att inte tumma på sömnen.

Glöm inte att det är du som kontrollerar din inställning och att det är upp till dig att få den mer positiv. 
 

Källor