par som luktar på blommor
Hälsa

Känner du till varningssignalerna för hjärt- och kärlsjukdom?

Publicerad

Hjärt- och kärlsjukdomar är den grupp sjukdomar som orsakar flest dödsfall i Sverige varje år.1 Därför är det otroligt viktigt att förebygga dem. Riksförbundet HjärtLung tog nyligen fram filmen ”Kroppens varningssignaler” som uppmärksammar vikten av att leva hälsosamt och hålla koll på riskfaktorer.

Att regelbundet lyssna på kroppens varningssignaler och ta pulsen kan göra stor skillnad för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. De flesta som har högt blodtryck märker inte ens av det, trots att det kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.

Oregelbunden puls kan vara tecken på det som kallas hjärtflimmer eller förmaksflimmer. Det är den vanligaste rytmstörningen i hjärtat, och betydligt mer förekommande än man tidigare trott. I Sverige beräknar man att närmare 100 000 personer är drabbade – utan att veta om det.

Dessa riskfaktorer bör du hålla koll på:

  • Oregelbunden puls
  • Högt blodtryck
  • Fysisk inaktivitet
  • Rökning
     

Här kan du se filmen.

Här kan du lära dig mer om hur du tar pulsen.

 

Referenser:

1 https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjartemanaden/