kvinna mäter pulsen med en pulsmätare
Hälsa

Känn din puls och minska risken för stroke

Publicerad

Vet du om ditt hjärta slår så som det borde? Slår ditt hjärta regelbundet, är pulsen jämn eller ojämn? En ojämn puls kan bero på förmaksflimmer som är den vanligaste rytmstörningen i hjärtat och ökar risken för stroke.

Förmaksflimmer är betydligt vanligare än vad man tidigare trott. Beräkningar visar att troligen minst 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har sjukdomen. Det innebär att närmare 100 000 personer väntas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Bland de som drabbats av stroke hade 30 procent sedan tidigare haft förmaksflimmer1.

Du kan upptäcka förmaksflimmer genom att mäta din puls regelbundet. Det viktiga i detta sammanhang att känna till är inte hur hög puls du har utan om din puls är regelbunden eller oregelbunden. Här kan du se hur du enkelt kan mäta din puls.

Förmaksflimmer är vanligt bland äldre
Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen i hjärtat hos äldre. Det kan leda till att man mår dåligt och känner sig sjuk. Risken för förmaksflimmer blir större ju äldre man blir. Det är ovanligt att personer under 60 år har förmaksflimmer men är man över 70 år beräknas cirka tio procent ha sjukdomen1.

Förmaksflimmer betyder att hjärtats förmak inte drar ihop sig så effektivt som de borde. Det här gör att blodet i hjärtat inte pumpas runt som det brukar göra, och då kan det bildas blodkoagler. Blodkoaglerna kan föras med blodet från hjärtat till blodkärlen i hjärnan, och där bli en blodpropp som kan leda till stroke.

Så upptäcker du förmaksflimmer i tid
Du kan lida av förmaksflimmer om du har ojämn puls. Ofta märks inga andra symtom än att hjärtat slår fler slag än vanligt. Besvären kan yttra sig som hjärtklappning med en obehagskänsla eller smärta i bröstkorgen, trötthet, nedsatt kondition, yrsel och ibland svimning som följd. Om du upptäcker symptomen i tid kan du få hjälp mot sjukdomen. Om du får rätt hjälp börjar du må bättre och man kan minska risken för stroke.

Förmaksflimmer kan vara attackvis, dvs komma och gå i intervall. Därför kan det vara svårt för din läkare att upptäcka det, då du kanske inte har förmaksflimmer just under ett läkarbesök.

Det är också möjligt att ha förmaksflimmer utan symptom, men risken för stroke är ändå ökad. Det enklaste sättet att upptäcka förmaksflimmer är därför att du själv börjar tar din puls regelbundet.

Enkla regler för hur du mäter din puls

Så här mäter du din puls

https://www.pfizerhalsa.se/image/image_gallery?uuid=002ae121-2b15-4b80-9a84-2179677bb8c1&groupId=10343&t=1443089191321

Gör det till en vana att räkna pulsslagen
Ta din puls på morgonen när du har vaknat och på kvällen när du går och lägger dig. Fortsätt att ta pulsen varje morgon och kväll, även om den alltid är regelbunden. För även om din puls är regelbunden nu, kan du få förmaksflimmer någon gång i framtiden och det märker du genom att din puls då har blivit oregelbunden.

Ta kontakt med läkare vid behov
Om du har en oregelbunden puls bör du ta kontakt med din läkare.

Referens: 1 Förmaksflimmer - förekomst och risk för stroke, SBU 2013