70-79 – allra nöjdast med livet!

Mat lagar mat tillsammans

60-69 – hälsan viktigast för lyckan

De flesta 60-69 åringar är gifta eller samboende utan barn boendes hemma. Nu sjunker – av naturliga skäl – arbetets betydelse för lyckan rejält. Familjen och hälsan är fortsatt viktigast för att känna lycka och på frågan hur nöjd man är här ger över fyra av fem familjesituationen toppbetyg. Två tredjedelar ger hälsan samma höga betyg – vilket är...
Par är på picknick

50-59 – tror livet är som bäst just nu

De flesta 50-59-åringar är gifta eller samboende, men med barn som flyttat ut. Familjen och hälsan är viktigast för att känna lycka – och här är förutsättningarna goda. Fyra av fem ger toppbetyg (7-10 på en tiogradig skala) till familjesituationen och tre av fem ger den egna hälsan samma höga poäng.

40-49 – minst positiva till det egna åldrandet

Läs mer

30-39 – familjen viktigast för lyckan

Läs mer

20-29 – minst tillfreds med livet

Läs mer

Tips för ett hälsosamt åldrande

Läs mer