Lycklig kvinna
Livsstil

Att vilja vara lycklig kan göra dig olycklig

Publicerad

Det sociala trycket att vara lycklig kan leda till att personer med depression förvärrar sitt tillstånd. Det visar en studie publicerad i Depression and Anxiety.

Studien som gjorts av bland annat Brock Bastian, docent i psykologi vid University of Melbourne School of Psychological Sciences, undersökte sambandet mellan sociala förväntningar på lycka och depressiva symtom. Man fann att ju större tryck en person kände på att vara lycklig, desto fler depressiva symtom drabbades han eller hon av.

”Depression är en epidemi”, säger Bastian. ”Den kulturella och sociala omgivning vi lever i påverkar graden av depression och hur vi reagerar på negativa händelser”.

Bastian visade att personer som kände ett socialt tryck att vara lyckliga också grubblade mer än andra efter misslyckanden, vilket kan leda till depression. Att fokusera för mycket på sina negativa känslor, kan göra att de tar för stor del i ens liv och därmed leda till depressiva symtom.

Vårt sociala tryck att vara lycklig kan vara orsaken till att depression är vanligare i väst än i andra kulturer. Personer i andra kulturer är inte nödvändigtvis lyckligare, men de är mindre deprimerade. Som tur är kan du minska pressen på lycka och därmed minska risken för depression.