Äldre par som dansar

Älska att åldras

Familjen och hälsan är två viktiga grundstenar för att vi ska vara nöjda med livet, och ett hälsosamt åldrande är essentiellt för att kunna njuta av tillvaron. Men många yngre är idag missnöjda med sin hälsa och motion - flera vill gå ner i vikt och stressa mindre.

Familj i park

Det finns många fördelar med att bli äldre och vi uppskattar särskilt vår frihet, vår visdom och att vi har mer tid att umgås med våra barnbarn. Vad som skrämmer oss mest med åldrandet är ensamhet, rädslan för demens och andra kroniska sjukdomar som Alzheimers, diabetes och reumatism. Men trots att vi anser att samhället har en negativ syn på åldrande så är vi faktiskt som lyckligast när vi är i åldern 60-69 år.