Man och kvinna spelar boule
Att åldras

70-79 – allra nöjdast med livet!

Publicerad

Tittar man på hur svenskar i olika åldrar svarar på frågor kring sitt liv, vad som utgör lycka, hur nöjd man är med olika aspekter av sin tillvaro, hur man ser på åldrandet och på sin hälsa – ja, då framgår tydligt att det är 60-69-åringarna och 70+-åringarna som är allra mest tillfreds.

Majoriteten av 70-79-åringarna är gifta eller sambos med utflugna barn. Var tionde i den här åldersgruppen har hunnit bli änka eller änkling. Hälsa, familj och vänner är viktigast för att känna lycka, medan ekonomins betydelse sjunker markant. Tittar man på hur nöjd den här åldersgruppen är med dessa aspekter av deras liv ger nära två av tre hälsan toppbetyg (7-10 på en tiogradig skala), drygt fyra av fem ger det till familjen och tre av fyra ger vännerna högsta betyg. Ekonomin, familjen och vännerna har aldrig fått så höga betyg som nu.

Drygt fyra av fem – 84 procent – av alla 70-79-åringar sätter toppbetyg på livet som helhet. Ingen annan ger sin egen åldersgrupp så höga poäng när det kommer till livet i stort.

Här finns en del intressanta myter att slå hål på. På frågan om vilken ålder man tror är sämst när det gäller olika aspekter i livet så svarar flest svenskar att 70+ är den sämsta när det kommer till följande: arbete (förvisso delad sista plats med de som är yngre än nitton), fritid, hälsa, utseende, samliv, vänner och livet som helhet. Sanningen är att var femte till var tionde 70-79-åring tvärtom anser att deras ålder är den bästa när det kommer till just de områdena. Och de, om någon, vet ju vad de talar om!

Var tredje 70-79-åring är förälskad. Lika många är nöjda med sitt sexliv.

Synen på åldrandet blev mer positiv redan vid 60-69 och den inställningen kvarstår: 43 procent av alla 70-79-åringar är positivt inställda till att bli äldre. Något färre nu än tidigare anser däremot att den allmänna synen på åldrandet i Sverige är positiv.

Fördelarna man ser är med åldrandet är friheten att få göra som man vill, livserfarenheten och visdomen som kommer med åldrandet samt att få barnbarn. Det som skrämmer mest är att inte vara klar i huvudet och att få en stroke. På frågan om man är rädd för att dö svarar fler nej ju äldre vi blir. 63 procent av 70-79-åringarna svarar nej på frågan.

Synen på den egna hälsan är mycket god; drygt två av tre ger hälsan som helhet toppbetyg. Man har aldrig tidigare i livet varit så nöjd som nu med stressnivån, kosten, vikten, motionsvanorna och sömnen. På frågan om man planerar att göra något för att förbättra den egna hälsan svarar flest att de vill motionera mer samt gå upp eller ner i vikt. 78 procent av alla 70-79-åringar – fler än i någon annan åldersgrupp – upplever att de arbetar aktivt med sin hälsa idag.

Tre av fem i den här – den äldsta – åldersgruppen ser ljust på sin egen framtid.

70-79-åringarna i siffror
84% är nöjda med livet som helhet
69% uppger hälsa som viktigt för lyckan
62% är nöjda med sin hälsa
54% uppger familjen som viktigt för lyckan
85% är nöjda med sin familjesituation
15% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
59% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
43% är själva positiva till att åldras
52% tycker att friheten är största fördelen med åldrandet
58% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo