Familj lagar mat tillsammans
Att åldras

60-69 – hälsan viktigast för lyckan

Publicerad

De flesta 60-69 åringar är gifta eller samboende utan barn boendes hemma. Nu sjunker – av naturliga skäl – arbetets betydelse för lyckan rejält. Familjen och hälsan är fortsatt viktigast för att känna lycka och på frågan hur nöjd man är här ger över fyra av fem familjesituationen toppbetyg. Två tredjedelar ger hälsan samma höga betyg – vilket är betydligt fler än i yngre åldrar.

När 60-69-åringarna får betygsätta olika delar av sina liv utifrån en skala från 1-10 är det en rad aspekter som får högre betyg än någonsin tidigare i livet. Ekonomin, familjen, fritiden och fritidsintressena, hälsan, ens utseende, relationerna, samlivet och vännerna får alla toppbetyg – högre än i yngre åldrar. Överhuvudtaget har livet som helhet aldrig känts så bra som nu; hela 81 procent av alla 60-69-åringar sätter skalans högsta poäng på livet i stort. 

Det intressanta är att man – trots den stora nöjsamheten inom så många aspekter av livet – inte tror att den egna åldern är den bästa inom olika områden. Det enda som 60-69-åringarna tror är som bäst just nu är fritid och fritidsintressen, vänner samt livet i helhet; alla andra områden tror man peakar antingen tidigare eller senare i livet.

Nu händer också något spännande med synen på åldrandet. På frågan om hur man anser att den allmänna synen på åldrandet är i landet svarar tre av fem att den är negativ – men den egna synen däremot, är betydligt mer positiv nu än tidigare. Vid 40-49 svarade 30 procent att de var positiva eller mycket positiva, vid 50-59 var 34 procent det – men nu, vid 60-69 år – svarar hela 46 procent att de är positiva eller mycket positiva till att åldras.

De två mest skrämmande aspekterna med att åldras är – precis som för 50-59-åringarna – att inte vara klar i huvudet eller att få cancer. Men till skillnad från tidigare så kommer inte rädslan att bli ensam på tredje plats utan det är istället att drabbas av en stroke. Den största fördelen man ser med att åldras är friheten att få göra det man vill följt av livserfarenheten och visdomen samt att få mer fritid. Var fjärde ser fördelen i att kunna resa mer.

Går vi tillbaka till hälsan som en viktig förutsättning för lycka kan vi konstatera att 60-69-åringarna aldrig varit så nöjda med hälsan som helhet. Fler ger stressnivån, kosten, motionsvanorna och sömnen toppbetyg än i tidigare åldrar. Trots detta planerar många att förbättra sina hälsovanor ytterligare inom en mängd områden; exempelvis kommer 55 procent att förändra sin vikt, 38 procent planerar att förbättra sin kost och 34 procent vill förbättra sina sömnvanor.

Tre av fem 60-69-åringar svarar nej på frågan om de är rädda för att dö. Drygt sju av tio ser ljust på sin egen framtid.

60-69-åringarna i siffror
81% är nöjda med livet som helhet
69% uppger hälsa som viktigt för lyckan
65% är nöjda med sin hälsa
64% uppger familjen som viktigt för lyckan
84% är nöjda med sin familjesituation
22% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
59% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
46% är själva positiva till att åldras
56% tycker att friheten är största fördelen med åldrandet
71% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo