Par är på picknick
Att åldras

50-59 – tror livet är som bäst just nu

Publicerad

De flesta 50-59-åringar är gifta eller samboende, men med barn som flyttat ut. Familjen och hälsan är viktigast för att känna lycka – och här är förutsättningarna goda. Fyra av fem ger toppbetyg (7-10 på en tiogradig skala) till familjesituationen och tre av fem ger den egna hälsan samma höga poäng.

För första gången i livet kommer ekonomin som den tredje viktigaste faktorn för lycka. Betydligt fler är också nöjda med sin ekonomi i den här åldern. Två av tre 50-59-åringar ger sin ekonomi toppbetyg jämfört med 59 procent av de som är 40-49 år, 54 procent av de som är 30-39 år och 43 procent av de som är 20-29 år.

Många i den här åldern tror att den bästa tiden för hälsan är förbi, ändå ger fler i den här åldersgruppen än i de yngre toppbetyg på sin stressnivå, kost, motion och sömn – och på den allmänna hälsan. Sju av tio uppger att de aktivt arbetar med sin hälsa och många planerar också att förbättra sin hälsa inom områden som stress och kost. Betydligt fler än tidigare vill också motionera mer och förändra sin vikt. Varannan 50-59-åring tror att forskning och kunskap om olika sjukdomar är det som lett till svenskarnas ökade livslängd – medan var tredje tror att det är vår livsstil. Flest tillskriver stress och skärmtid/stillasittande som de största hoten mot folkhälsan framgent. 

När det gäller olika val man gjort i livet svarar drygt två av tre 50-59-åringar att de är riktigt nöjda med sitt val av utbildning. Nästan lika många ger val av karriär och vänner samma toppbetyg. Tre av fyra 50-59-åringar är nöjda med livet som helhet. Utöver ekonomin är det många som tror att den bästa tiden för familj, fritidsintressen, relationer och vänner är nu.

Nära varannan 50-59-åring tror att livet som helhet är som bäst i den här åldern.

Var tredje 50-59-åring är positiv till åldrandet. Rädslan att få cancer sjunker något i den här åldern, men det är fortfarande den näst mest oroande aspekten av att bli äldre. Att inte vara klar i huvudet skrämmer mest. Var tredje 50-59-åring är också rädd att bli ensam på ålderns höst.

Även om det är få – knappt var tionde – är det fler i den här åldersgruppen än i de yngre som uppger att de inte känner någon oro alls över att åldras. De största fördelarna man ser med att blir äldre är att få livserfarenhet och visdom, friheten att få göra som man vill och möjligheterna till mer fritid. Fler ser också fördelen i att få barnbarn.

Drygt sju av tio 50-59-åringar ser ljust på sin egen framtid.

50-59-åringarna i siffror
75% är nöjda med livet som helhet
70% uppger familjen som viktigt för lyckan
82% är nöjda med sin familjesituation
69% uppger hälsa som viktigt för lyckan
59% är nöjda med sin hälsa
24% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
58% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
34% är själva positiva till att åldras
61% tycker att den största fördelen med åldrandet är livserfarenhet och visdom
71% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo