Man och barn leker
Att åldras

40-49 – minst positiva till det egna åldrandet

Publicerad

Varannan 40-49-åring är gift eller samboende och har barn i åldrarna 0-18. Nära var tionde är gift eller sambo utan barn och drygt var tionde är ensamstående. Precis som tidigare i livet är familj och hälsa viktigast för att känna lycka – viktigare nu än någonsin tidigare. Fler fortsätter också att satsa på den egna hälsan nu än i yngre ålder; nära tre av fyra 40-49-åringar arbetar aktivt med att ta hand om sin hälsa. På tredje plats för lyckans betydelse kommer fritidsintressen. Kärleksrelationens betydelse sjunker däremot rejält; från 51 procent bland dem som är 20-29 och 30-39 till 40 procent bland dem som är 40-49 år. 

På frågan hur nöjd den här åldersgruppen är med olika aspekter av sitt liv så ger fyra av fem familjen höga betyg (7-10 på en tiogradig skala). 57 procent ger den egna hälsan motsvarande höga betyg och 59 procent sätter toppbetyg på vänner. Tittar man på hur många som ger höga betyg till det egna utseendet däremot är det betydligt färre än i yngre åldrar; 42 procent jämfört med 51 procent av de som är 20-29 år.

Varannan 40-49-åring menar att det är nu livet är som bäst när det gäller arbete. Nästan lika många, 43 procent, tror också att det är nu familjesituationen ser som bäst ut. Ekonomin däremot, tror man peakar först vid 50-59. Fyra av fem anser att den bästa tiden i livet ur ett hälsoperspektiv har passerat.

Var femte 40-49-åring är negativt inställd till att åldras. De mest oroande aspekterna med åldrandet är att inte vara klar i huvudet, att få cancer, att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes eller reumatism eller att inte kunna höra eller se. På frågan om vilka fördelar 40-49-åringen ser med åldrandet svarar flest livserfarenheten och visdomen som kommer med åren liksom friheten att få göra som man vill. Fler nu än i yngre åldrar börjar också se fördelarna med att inte behöva jobba.

Nära tre av fyra 40-49-åringar ser ljust på sin egen framtid.

40-49-åringarna i siffror
74% är nöjda med livet som helhet
77% uppger familjen som viktigt för lyckan
83% är nöjda med sin familjesituation
68% uppger hälsa som viktigt för lyckan
57% är nöjda med sin hälsa
24% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
52% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
30% är själva positiva till att åldras
61% tycker att den största fördelen med åldrandet är livserfarenhet och visdom
73% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo