Pappa och dotter
Att åldras

30-39 – familjen viktigast för lyckan

Publicerad

De flesta 30-39-åringarna är gifta eller samboende och har barn – och nu är familjen ännu viktigare för lyckan än tidigare i livet.

Näst viktigast för att känna lycka är den egna hälsan, nära två av tre 30-39-åringar uppger detta. Även om något fler i denna åldersgrupp är positiva till sin allmänna hälsa än vad 20-29-åringarna är så är det många i den här åldern som tror att den bästa åldern för hälsan är förbi. Likväl planeras flera åtgärder för att förbättra den egna hälsan; främst att motionera mer, förändra sin vikt samt satsa på bättre kost.

Nu blir också arbetet viktigare för lyckan än tidigare. Varannan i den här åldern (jämfört med två av fem 20-29-åringar) uppger arbetet som viktigt för lyckan. Tittar man på hur nöjda 30-39-åringarna är med sin arbetssituation så ligger två tredjedelar på den övre skalan. Var tredje i den här åldern tror också att nu är den bästa tiden i livet när det kommer till just arbetet.

Var femte person i den här åldersgruppen är negativt eller mycket negativt inställda till åldrandet. Det är framförallt hälsorelaterade aspekter som oroar, som att inte vara klar i huvudet, att få cancer eller att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes eller reumatism. Att bli ensam skrämmer också.

Men man ser även fördelar med åldrandet, som att få livserfarenhet, att skänkas barn och barnbarn, samt att få mer fritid och frihet att göra vad man själv vill.

Tre av fyra 30-39-åringar är nöjda med livet som helhet och lika många ser ljust på sin egen framtid. Varannan i den här åldern är förälskad. När det gäller val man hittills gjort i livet är flest 30-39-åringar nöjda med sin familjesituation, sitt boende och sin karriär.

30-39-åringarna i siffror
78% är nöjda med livet som helhet
75% uppger familjen som viktigt för lyckan
81% är nöjda med sin familjesituation
63% uppger hälsa som viktigt för lyckan
59% är nöjda med sin hälsa
32% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
49% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
33% är själva positiva till att åldras
61% tycker att den största fördelen med åldrandet är livserfarenhet och visdom
75% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo