Fem unga vuxna är på fest
Att åldras

20-29 – minst tillfreds med livet

Publicerad

Även om de flesta 20-29-åringar känner stor lycka över mycket så är det i den här åldern man är som mest missnöjd med livet som helhet. Det är familjen och vännerna som har störst betydelse för den egna lyckan men på frågan hur nöjd man är inom dessa områden är det bara två tredjedelar som sätter högst betyg på vänner (7-10 på en tiogradig skala) och fyra av fem som gör det på familj. Resten gör det inte.  

Hälsa är den tredje viktigaste aspekten för 20-29-åringens lycka. Drygt varannan i den här åldern uppger detta. Samtidigt är det i 20-29-årsåldern vi är som sämst på att engagera oss i vår egen hälsa – det är något som kommer att prioriteras betydligt senare i livet.

Minst nöjd är man med den personliga stressnivån. Nära var femte i den här åldern tror också att stress är det största hindret till ökad folkhälsa i framtiden. Ändå svarar två av fem nej på frågan om man planerar att göra någonting åt sin egen stressituation. En annan hälsoaspekt som 20-29-åringar är mindre nöjda med är sina motionsvanor. Trots detta svarar var fjärde att de inte har för avsikt att motionera mer och nära tre av fem av alla 20-29-åringar har aldrig genomfört en proaktiv och förebyggande allmän hälsoundersökning.

Nära varannan 20-29-åring tycker att den allmänna synen på åldrandet är negativ idag – och det är också en bild de själva delar. Många tror att 70+ är den sämsta tiden i livet som helhet och att en rad aspekter – fritid, hälsa, utseende, samliv och vänner – är som sämst när man är som äldst. De kunde dock inte ha mer fel. Vi svenskar, kommer det att visa sig, blir bara lyckligare ju äldre vi blir.

De tre största fördelarna man ändå ser med att åldras är livserfarenhet och visdom, möjligheten till barn och barnbarn samt att man får mer fritid.

Nära två av tre 20-29-åringar är förälskade. Varannan är nöjd med sitt sexliv.

Trots den skeptiska inställningen till åldrandet ser 20-29-åringarna fram emot vad livet har att erbjuda framöver. Nära fyra av fem har en positiv syn på sin egen framtid.

20-29-åringarna i siffror
65% är nöjda med livet som helhet
61% uppger familjen som viktigt för lyckan
79% är nöjda med sin familjesituation
55% uppger hälsa som viktigt för lyckan
52% är nöjda med sin hälsa
35% arbetar inte aktivt med sin hälsa idag
47% tycker att den generella synen på åldrandet är negativ
35% är själva positiva till att åldras
60% tycker att den största fördelen med åldrandet är livserfarenhet och visdom
79% ser ljust på sin egen framtid

Källa: Pfizer/Sifo